Ambulant

Edsersheerd geeft ook ambulante zorgondersteuning aan cliënten die al zelfstandig wonen of aan cliënten die zijn doorgestroomd vanuit 24/7 wonen naar een zelfstandige woning.

Zorgondersteuning

Ambulante zorgondersteuning kan onder andere bestaan uit ondersteuning bij financiën en administratie, hulp bij huishoudelijke taken en/of het bieden van structurele maaltijden.

Neem bij hulpvragen gerust contact op en het team van Edsersheerd gaat kijken wat er nodig is om aan de behoefte te voldoen.

Veilige woonomgeving

Wanneer een cliënt vanuit 24/7 wonen klaar is voor de doorstroom wordt er samen gekeken naar een goede en veilige woonomgeving, eventueel in samenwerking met een persoonlijke begeleider of behandelaar. Afhankelijk van de afstand blijft Edsersheerd ondersteuning geven bij die dingen die de cliënt graag wilt. Is dit niet mogelijk dan zal het team in overleg met de cliënt een andere zorgaanbieder benaderen die de begeleiding overneemt.

Als blijkt dat zelfstandig wonen niet lukt, is er nog steeds een weg terug, mits er dan nog plaats is en de cliënt nog aan de voorwaarden voldoet.