Protocol corona virus

In dit protocol is de werkwijze beschreven die Edsersheerd hanteert om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen of te beperken.

Voorzorgsmaatregelen algemeen

 • Was regelmatig de handen en altijd voor het eten en na een toiletbezoek;
 • Gebruik zeep of desinfectie, droog je handen met papieren tissues en zit niet met je handen aan je gezicht;
 • Schud geen handen en geen lichamelijk contact;
 • Houdt minstens 2 meter afstand;
 • Hoest en nies in de elleboog;
 • Snuit je neus in een papieren zakdoek;
 • Blijf thuis (geen boodschappen doen, maar bestellen! Niet werken, behalve dagbesteding Spectra-Heerd)

Monitoren van verschijnselen medewerkers, bezoekers van buitenaf en aannamebeleid cliënten

 • Melden bij de voordeur van het voorhuis;
 • Bij afgeven van een pakket/product: gepaste afstand bewaren, aannemen met handschoenen aan. Post blijft 24 uur liggen voordat levering aan cliënten plaatsvindt;
 • Is toegang tot het pand noodzakelijk, dan eerst temperaturen. Bij een temperatuur van 38 graden wordt geen toegang verleend;
 • Bij verschijnselen van koorts (38 graden of hoger), toenemende klachten van hoesten en kortademigheid naar huis/thuis blijven. Thuis contact opnemen met huisarts (vragen naar test) en leidinggevende. Volg aanwijzingen op van de huisarts/GGD.
 • Nieuwe cliënten hebben intake op externe locatie, rekening houdend met gepaste afstand van minimaal 1,5 meter. Bij aanname gaat cliënt eerst maximaal 3 week in quarantaine.

 

Spreekuren/contactmomenten

 

 • 8.30-9.00 is er gelegenheid om in de woonkamer onder het genot van koffie/thee samen te praten over de huidige omstandigheden en ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Cliënten hebben een extra gelegenheid om hun zorgen/angsten te delen;
 • 12.00 gezamenlijk lunchen, waarbij extra gelet wordt op de hygiëne en lichamelijke afstand. Vooraf wordt iedereen verplicht om eerst handen te wassen;
 • 17.30 gezamenlijk dineren, waarbij extra gelet wordt op de hygiëne en lichamelijke afstand;
 • Vooraf wordt iedereen door begeleiding verplicht om eerst handen te wassen;
 • 19.00-20.00 Spelletjesavond met hapjes, waarbij extra gelet wordt op de hygiëne en lichamelijke afstand.
 • 20.00-20.30 is er de gelegenheid om in de woonkamer onder het genot van koffie/thee samen te praten over hoe de dag is verlopen en de huidige omstandigheden en ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Mogelijke besmetting bij cliënten

 Cliënten worden preventief getemperatuurd en dit wordt schriftelijk bijgehouden. Zodra een cliënt verschijnselen vertoont van koorts (38 graden of hoger), klachten van hoesten en/of kortademigheid, wordt er contact opgenomen met de huisarts! Volg de aanwijzingen van de huisarts/GGD. Als cliënt niet hoeft/kan worden opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt cliënt overgeplaatst naar de ziekenboeg van Edsersheerd en de kamer van besmette cliënt wordt afgesloten.