Procedures en kwaliteit

Edsersheerd B.V. is een zorginstelling voor beschermd wonen met als doel zorg en begeleiding bieden aan mannen vanaf 18 jaar met een hulpvraag. In onze visie zien we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bieden van hulp aan kwetsbare mensen in onze samenleving.

Elk mens heeft recht op een eigen gerespecteerde plek binnen de maatschappij en ieder individu is een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten die ontwikkeld mogen worden.

Gebeurtenissen uit het verleden en andere omstandigheden kunnen deze ontwikkeling belemmeren, waardoor onze doelgroep, mannen vanaf 18 jaar, niet in staat is zelfstandig te wonen en/of voor zichzelf te zorgen.

Het team van Edsersheerd neemt deze belemmeringen voor een deel weg door het bieden van een veilige omgeving, waarin het aanbrengen van structuur, dagritme en het bieden van een zinvolle dagbesteding onderdeel zijn van de begeleiding. 

 

Uitgangspunten van Edsersheerd beschermd wonen.

 • In principe is iedereen vanaf 18 jaar die binnen de bewonersgroep past, welkom. In een intakegesprek moet hierover duidelijkheid komen.
 • Voor het welzijn en welbevinden van de bewoners hebben we een aantal afspraken die zijn opgenomen in de huisregels van Edsersheerd.
 • Elke bewoner wordt begeleid volgens een individueel zorgplan dat in overleg met de bewoner is opgesteld.
 • Ieder mag blijven zolang het nodig is en zolang hij zich voegt naar de afspraken en regels die in de huisregels en zorgplan zijn opgenomen.
 • Het team van Edsersheerd richt zich op het begeleiden en ondersteunen bij de individuele zorgplantrajecten.
 • Het team onderhoudt nauwe contacten met professionele instellingen voor psychische hulpverlening en kan ondersteunen bij verwijzing voor professionele behandeling.

 

Doelen van Edsersheerd beschermd wonen:

 • veiligheid en geborgenheid voor de eigen bewoners creëren.
 • Persoonlijke ondersteuning en verzorging bieden waar dit nodig is.
 • Ondersteunen bij financiële, administratieve en huishoudelijke zaken.
 • Begeleiden bij leer- werktrajecten en andere vormen van scholing en onderwijs.
 • Zoeken naar en bieden van een zinvolle dagbesteding.
 • Zorgvuldig verwijzen naar professionele hulpverleningsorganisaties.Begeleiding bij succesvolle uitstroom naar een veilige woonomgeving met begeleiding op afroep waar nodig.

 

Organogram

 

Onze organisatiestructuur als PDF

 

Klachten procedure

We doen bij Edsersheerd onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk. En dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaats vindt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de
zorgverlening van Edsersheerd, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Klachten procedure

Landstra & de Groot webdesign