24-7 wonen

Zodra een iemand in zorg wil komen op Edsersheerd meldt hij zich aan, óf zelfstandig, óf via een verwijzer óf via het sociaal team van de gemeente. Er wordt een indicatie aangevraagd (kan door alle partijen gedaan worden) en zodra deze is afgegeven, kan hij in zorg komen.

Begeleidingsplan

Wanneer iemand zich heeft aangemeld voor zorg en een plaats heeft gekregen, wordt een begeleidingsplan opgesteld. In dit begeleidingsplan wordt samen met de cliënt kort de problematiek omschreven met behulp van de ZRM, de hulpvragen geformuleerd en een toekomstperspectief geschetst. Ook worden er in overleg met cliënt doelen geformuleerd waaraan hij kan gaan werken.
Het begeleidingsplan wordt besproken met alle betrokkenen, vastgesteld, ondertekend en voorzien van een evaluatiedatum. Op deze wijze wordt in een cyclisch proces gewerkt aan de realisatie van de doelen. Ook zijn we op deze manier in staat om zorg op maat te bieden voor elke cliënt die in onze instelling verblijft.

WMO / WLZ / IFZO

Edsersheerd neemt cliënten in zorg vanuit drie zorgstromen, namelijk Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de forensische zorg. Onder de WMO en WLZ is financiering vanuit Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk.