Zorgaanbod
Edsersheerd biedt hierin zorg door middel van een deskundig en professioneel team van woon- en activiteitenbegeleiders
Lees meer
Procedures en kwaliteit
Edsersheerd B.V. is een zorginstelling voor beschermd wonen met als doel zorg en begeleiding bieden aan mannen vanaf 18 jaar
Lees meer
Aanmeld procedure
Wil je in zorg bij Edsersheerd en er is plaats, dan volgt een intakegesprek
Lees meer
 
Inleiding

Edsersheerd B.V. is een particulier initiatief voor beschermd wonen van mannen vanaf 18 jaar. Edsersheerd heeft drie bedrijfsactiviteiten, die in de basis elkaar ondersteunen om een goede dienstverlening mogelijk te maken in de begeleiding van bewoners naar een zo zelfstandig mogelijk eigen plek in de maatschappij. De drie activiteiten zijn: Edsersheerd Beschermd wonen, Edsersheerd Partyschuur en Edsersheerd projecten.

Lees meer

Gebeurtenissen uit het verleden en andere omstandigheden kunnen deze ontwikkeling belemmeren, waardoor onze doelgroep, mannen vanaf 18 jaar, niet in staat is zelfstandig te wonen en/of voor zichzelf te zorgen. Het team van Edsersheerd neemt deze belemmeringen voor een deel weg door het bieden van een veilige omgeving, waarin het aanbrengen van structuur, dagritme en het bieden van een zinvolle dagbesteding onderdeel zijn van de begeleiding.

Lees meer

Edsersheerd B.V. is een zorginstelling voor beschermd wonen met als doel zorg en begeleiding bieden aan mannen vanaf 18 jaar met een hulpvraag. In onze visie zien we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bieden van hulp aan kwetsbare mensen in onze samenleving. Elk mens heeft recht op een eigen gerespecteerde plek binnen de maatschappij en ieder individu is een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten die ontwikkeld mogen worden.

Lees meer

Het team van Edsersheerd