Aanmeld procedure

Wil je in zorg bij Edsersheerd en er is plaats, dan volgt een intakegesprek, al dan niet met een begeleider van de aanvrager erbij. Je kunt het huis en de kamer die eventueel beschikbaar is bekijken en we bespreken de praktische zaken met elkaar. Daarna volgt er een bedenktijd voor beide partijen waarin een beslissing wordt genomen over het al dan niet plaatsen.

Hulpvraag

Als zorginstelling behandelen we niet en we laten dat dan ook graag over aan professionele instellingen zoals maatschappelijk werk, Terwille verslavingszorg e.d. Wanneer iemand zich als particulier aanmeldt, kan het zijn dat we je verzoeken om professionele hulp in te schakelen ten behoeve van jouw hulpvraag.

 

Doelgroep

De doelgroep van Edsersheerd bestaat uit mannen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wij hebben geen specifieke eisen voor een bepaalde diagnose, wel stellen wij bepaalde voorwaarden aan onze deelnemers die passen bij de setting van de organisatie en de kennis en kunde van de medewerkers.

 

Uitsluitingscriteria zijn:

  • Actief gebruik van hard- en softdrugs en alcohol
  • Actieve criminaliteit
  • (Lichamelijke) handicaps die de zelfredzaamheid zodanig belemmeren dat 24-uurs aanwezigheid van zorg noodzakelijk is, maar waarvan de facilitering onbetaalbaar en of onbespreekbaar blijkt.